سیمای حمل و نقل استان

 
                                                                         سيماي استان تهران 

استان تهران از شمال به استان مازندران، از  جنوب به  استان قم ، از جنوب‌غربی به استان مركزي ، از غرب به  استان البرزو از شرق به استان سمنان محدود است.استان تهران با بيش  از ۱۲ميليون  نفر جمعيت ، 5/17 درصد جمعيت  کل كشور را در خود جاي داده است. بخش حمل ونقل به واسطه ارزش افزوده بالا و ايجاد زيرساختهاي توسعه درسايربخشهاي اقتصادي از اهميت ويژه اي به خصوص درکشورهاي درحال توسعه برخورداراست.به گونه ای که بيش از ۹۵ درصد جابه جايي کالا و مسافر کشور ، با حمل و نقل جاده ای صورت می گيرد.حمل و نقل جاده ای در استان تهران به دلايلي  چون ، گستردگی شبکه جاده ای، ،انعطاف پذيري ، اقتصادی بودن اهميت زيادي  دارد. 
حمل و نقل يكي از مهم ترين اجزاي اقتصاد ملي محسوب مي شود كه به دليل داشتن نقش زير بنايي تأثير فراواني  بر فرايند رشد اقتصادي هر كشور دارد . مجموعه خدماتي كه سبب انتقال و جابجايي منابع توليد مي شود داراي ارزش اقتصادي است و بخشي از جريان توليد محسوب مي شود از اين روبخش حمل و نقل از جمله بخش هاي زير بنايي است كه علاوه بر تحت تأثير قراردادن فرايند هاي اقتصادي نقش اساسي در توسعه و باروري امكانات و استعداد هاي بالقوه جامعه نيز دارد كه از طريق جابجايي بار و مسافر پيوند ناگسستني بين عوامل مختلف رشد و توسعه را فراهم مي آورد.
 ارزش افزوده هر بخش اقتصادي مهمترين  متغير  تعيين  کننده جايگاه  آن بخش در کل فعاليتهاي اقتصادي کشور می باشد. ارزش افزوده کل اقتصاد ملی که تحت شاخص توليد  ناخالص ملی تبيين می گردد، مجموعه اي از بخشهاي مختلف اقتصادي را شامل می شود که حمل و نقل نيز  از زير مجموعه هاي تشكيل دهنده آن می باشد . سهم ارزش افزوده بخش حمل ونقل به 247485  ميليارد ريال رسيده است . كه سهم ارزش افزوده بخش حمل ونقل از محصول ناخالص داخلي به ميزان  5.2% در سال مذكور مي باشد .شايان ذكر است كاهش هزينه ها و افزايش بهره وري در بخش حمل و نقل و به تبع آن كاهش قيمت نهايي محصولات توليدي كشور امكان دسترسي آسان و گسترده به بازارهاي جهاني فراهم مي شود و اين امر اثر مثبتي بر رشد اقتصادي و بالندگي كشور خواهد داشت و سر مايه گذاري در اين بخش چه از نوع بلند مدت و كوتاه مدت ضمن ارائه خدمات بهينه به افراد جامعه باعث تثبيت اقتدار ملي و موقعيت استراتژيك ايران در منطقه و به تبع ان در سطح جهاني خواهد گرديد. 


جايگاه حمل و نقل جاده اي استان تهران درسطح كشور : (اطلاعات بر اساس سالنامه آماري سال 1393)
رتبه در تعداد مسافر جابجا شده بر حسب استان مبداء:
رتبه در تعداد شركتهاي حمل و نقل كالا:                         2               
رتبه در تعداد مجتمع هاي خدماتي رفاهي بين راهي:     2
رتبه در ميزان كالاي حمل شده:                                 3
رتبه در عملكرد آموزش بخش حمل و نقل رانندگان و كاركنان شركتها در كشور: 3

     اداره حمل و نقل  داخلي  مسافر:
استان تهران با88شركت فعال مسافري  درسطح استان  سهمي قريب به 12% از كل جابجايي سيستم حمل و نقل عمومي جاده اي كشور رتبه نخست در كشور را از حيث جابجايي مسافر داراست و تنها استاني است كه از مجموع سفرهاي ناوگان عمومي جاده اي خود سهم 95درصدي در جابجايي مسافرين در مسيرهاي برون استاني دارد كه75%اين  جابجايي درسطح استان توسط اتوبوس صورت مي گيرد كه آن را را نسبت به ساير استانها متمايز و بسيار با اهميت  مي نمايد استان تهران داراي 9پايانه عمومي و 7پايانه خصوصي مي باشد. در مركز استان 4 پايانه با مشخصات زير وجود دارد.
پايانه غرب با 44شركت مسافربري ميزان 40%جابجايي مسافر و رتبه اول را  در استان تهران دارا مي باشد  .اين پايانه روزانه 25000مسافر را جابجا مي نمايد .
پايانه جنوب با 25شركت مسافربري ميزان 33%جابجايي مسافر استان تهران را به عهده دارد.اين پايانه روزانه 21000 مسافر را جابجا مي نمايد.
پايانه شرق با 20 شركت مسافربري ميزان 17% جابجايي مسافر در سطح استان تهران را دارا مي باشد . اين پايانه روزانه 11000مسافر را جابجا مي نمايد.
پايانه بيهقي با 8 شركت مسافربري ميزان 10 % جابجايي مسافر در سطح استان تهران را دارا مي باشد. اين پايانه روزانه 6000 مسافر را جابجا مي نمايد.
تعداد سفر انجام شده  :   034/417/1 سفر
تعداد مسافر جابجا شده:   624/034/22 نفر
120مسيرسرويس دهي برون مرزي ودرون مرزي  در ترمينال مسافري غرب در نظر گرفته شده است كه در مسير درون مرزي به استانهاي گيلان ،مازندران ،آذربايجان غربي وشرقي ،همدان ،اصفهان ،شيراز ......وبرون مرزي به مسيرهاي ارمنستان –ايروان و تركيه –استانبول وگرجستان –تفليس وباكو –آذربايجان سرويس دهي مي شود .
     اداره حمل و نقل داخلي  كالا :
     استان تهران داراي 397 شركت وموسسه حمل و نقل كالا  فعال  مي باشد كه از اين تعداد 14شركت حمل  وتوانمند برون شهري  مي باشد.
    گزيده آماري بخش كالاي استان تهران :
     پايانه هاي فعال باري :         1  
   پايانه شركت ها و موسسات حمل و نقل كالا  :            397
   شركت هاي حمل و نقل كالاي بين المللي شركت     :     560      شركت
   ميزان كالاي حمل شده درون استاني و برون استاني درسال 1393  : 29563هزار-تن
   تعداد سفر حمل كالا در سال   1393:   3031هزار- سفر
   تعداد ناوگان باري بخش حمل و نقل كالاي استان تهران  382/154  دستگاه
   آموزش بخش حمل و نقل جاده اي:
  در سال 93 به تعداد 134887 نفر – ساعت   آموزش برگزار شده است.

     عناوين كلاس هاي برگزار شده توسط آموزش بخش براي رانندگان و متصديان حمل و نقل بار و مسافر :
   مواد خطرناك متصديان رانندگان ،قوانين و مقررات متصديان رانندگان،اخلاق حرفه اي متصديان رانندگان  ،ابعاد و اوزان متصديان رانندگان ،مهار بارمتصديان رانندگان ،سلامت شغلي رانندگان  ،   مهارت هاي رانندگي رانندگان ،بدو خدمت رانندگان  باري و مسافري

  حمل ونقل بين المللي و ترانزيت 
 در حال حاضر0 56 شرکت حمل و نقل بين  المللی کالا در استان در حال فعاليت  هستند که حدود 65 درصد خدمات فورواردی در حوزه حمل و نقل بين المللي كشور را اين  شرکت ها ارايه  می دهند.

   ايمني  و ترافيك :
برخي از شاخصهاي آماري حوزه  ايمني و ترافيك :
تعداد اورژانس مستقر د رجاده هاي استان تهران :55  
تعداد مراكز هلال احمر در جاده اي استان تهران :15   
تعداد راهدارخانه هاي فعال در جاده هاي استان :26 
تعداد امدادخودروها  14 شركت
ميزان كاهش تلفات سوانح رانندگي جاده اي استان در محورهاي برون شهري و روستايي در سال 1393 در مقايسه با سال 1392    ، به ميزان 7/1 درصد كاهش داشته است .
تعداد  مراكز معاينه فني  مكانيزه خودروهاي سنگين  فعال :      10 عدد

مركز مديريت راههاي استان تهران

مركز مديريت راههاي اداره حمل ونقل وپايانه هاي  استان تهران دراواخر سال 88اوايل سال 89هويت مستقلي به خود گرفت وبه طور رسمي فعاليتش را دراداره كل  شروع نمود.
تعداد دوريبن هاي كنترل سرعت : 8 دوربين 
تعداد دستگاهcctv:        22
تعداد  تابلوهايvsl:         6
تعداد تابلوهاي VmS:     9
تعداد دستگاه تردد شمار:66

بازرگاني و سرمايه گذاري :
تعداد تابلوهاي اختصاصي نصب شده:        23  دستگاه
تعداد تابلوهاي تبليغاتي :                            123دستگاه
تعداد مجتمع ها ي خدماتي –رفاهي           33   مجتمع  
تعداد پلهاي عابر پياده  مجموعه سال 92 و 93 تاكنون 38 نيز با اعتبار سازمان ساخته شده است .

اهم اقدامات اداره كل حمل و نقل و پايانه هاي استان تهران  در سال 1393
-چاپ وانتشاركتاب قوانين ومقررات كنترلهاي جاده اي
- اجراي طرح پايش مسافري وكنترل 40 شاخص كيفي آماري دربيش از 2000ايستگاه اتوبوس به مدت 10روز در 4  پايانه مسافري شهرتهران
- انعقاد قرارداد و اخذ استاندارد ايزو 39001 براي اولين بار دركشور 
- همكاري وهماهنگي با كارگروه ويژه در اداره راه وشهرسازي در استاندارد سازي فرايندها وروشهاي  اجرايي (تمديد گواهينامه ايزو 9001وبهره برداري از سامانه نرم افزاريEQMS)
- پياده سازي نرم افزار جديد بودجه وتداركات ومديريت قراردادها
- مديريت جذب واعزام ناوگان مسافري جهت عزيمت مسافران به كربلا و بازگرداندن آنها در مرزهاي تهران وشلمچه
- اجراي طرح مطالعاتي ايستگاهها ي اخذ عوارضي تهران – قم وتدوين استراتژي هاي بهبود
- اجراي متوسط 120نفر ساعت دوره آموزشي براي پرسنل اداره
- اجراي پروژه نصب وبهره برداري از دوربينهاي كنترل سرعت وIts محور جديدالتاسيس قم – گرمسار
- افزايش  142.30درصدي نصب وبهره برداري از ترددشمارهاي جاده اي (54نقطه )
- اجراي طرح 5s واخذ گواهينامه وتوجه ويژه به امكانات رفاهي اداره پرسنل
- اجراي فاز دوم وسوم برخط مسافري ومركز معاينه فني سنگين ونيمه سنگين استان
کلیه حقوق سایت متعلق به اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان تهران میباشد .
طراحی و پیاده سازی "سامیکس"