پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی

بخش دسترسی سریع
رییس اداره منابع انسانی و رفاه و پشتیبانی اداره کل ، عملکرد این اداره در سال 98 را تشریح کرد

تاریخ انتشار: 1399/02/29

به گزارش روابط عمومی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان تهران خانم پورمریدی رییس اداره منابع انسانی و پشتیبانی ورفاه اداره کل درخصوص اقدامات این حوزه در سال 98 گفت : تدوين خط مشی ها و نظام¬هاي اداري، مالي و نيروي انساني سازمان درخصوص طراحي و تنظيم ساختار سازماني، سامانه¬ها و فرايندهاي مديريتي، عملياتي و پشتيباني و مديريت راهبري منابع سازماني و تجهيزات فيزيكي،حفظ اطلاعات و اسناد و مدارك اداري از اقداماتی است که در این حوزه صورت می پذیرد.
 
ایشان  بکارگیری نیروی متخصص و مجرب را امری استراتژیک بیان کرد و اظهار داشت : نیازسنجی دقیق بر اساس چارت سازمانی و شناسایی نیروهای کیفی و نیز مطالعه و بررسی عوامل بازدارنده و شناسایی آسیب ها جهت بکار گیری نیروهای متخصص و مجرب و بهره مندی مناسب از نیروهای موجود اقدام عملی در راستای تحول اداری می باشد .

پورمریدی عنوان کرد: طی سال گذشته در راستای پیگیری ها و عملیات های مربوط به اداره کل حدود 77088 مکاتبه در اداره کل ثبت وصدورگردیده ونیز 228 ساعت دوره آموزشی حضوری و غیر حضوری با هدف افزایش سطح دانش عمومی و معلومات تخصصی کارکنان درحوزه های مختلف برگزارشده وهمچنین جهت رفاه حال کارکنان و خانواده ایشان ، سمینار یک روزه روابط عاطفی خانواده با حضور دکتر فردوسی در اداره کل برگزار گردید که امروزه گردش اقتصاد کشور مرهون تلاش تمام دست اندرکاران حوزه راهداری و حمل و نقل از جمله رانندگان است که با وجود این مهم می طلبد به بحث آموزش اهتمام ویژه ای شود .

رییس اداره منابع انسانی و رفاه و پشتیبانی اداره کل ادامه داد از دیگر اقدامات صورت گرفته در حوزه امور اداری می توان به انعقاد قراردادهای بیمه تکمیلی کارکنان ، استفاده از کلینیک وزارت راه و بیمه مسئولیت مدیران و روسای ادارات شهرستان طبق قوانين و مقررات مربوطه و نیز برنامه ريزي و هدايت فعاليت هاي مربوط به امور پشتيباني سازمان نظير تداركات، خريد و تأمين مايحتاج و تجهيزات اداري،پیگیری امور رفاهي كاركنان و راه اندازی سالن غذا خوری ، به روزرسانی ارتباط سیستم حضور و غیاب اداره کل و کلیه پایانه ها و اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای شهرستان ری با اداره کل بصورت آنلاین ، همکاری با کمیته امام خمینی درخصوص جذب حامی ، صدور 621 فقره احکام کارگزینی ( افزایش سال 98 – ارتقاء رتبه و طبقه شغلی – ارتقاء مدرک تحصیلی – انتصاب و برقراری عائله مندی و اولاد )  به صورت افزایشی ، ساماندهی تعداد 120 نفر نیروهای عوارضی باتوجه به الکترونیکی شدن عوارضی ها، راه اندازی سیستم درخواست وسیله نقلیه بصورت الکترونیکی و انعقاد 15فقره قرارداد خودرو استیجاری جهت انجام ماموریتهای پرسنل ، راه اندازی بایگانی پایانه کالای تهران جهت تکریم ارباب رجوع و جلوگیری از حضورغیر ضرور مراجعین به پایانه اکبرآباد در سال 98 در راستای پیشبرد اهداف سازمانی اشاره کرد .

وی در ادامه به اقدامات این حوزه درخصوص جلوگیری از شیوع ویروس کرونا اشاره وگفت: در راستای پیشگیری از شیوع ویروس کرونا در اداره کل ، با اجرای تب سنجی بصورت روزانه و ارایه دستکش در بین پرسنل و جانمایی مواد ضد عفونی در مکانهای مختلف اداره کل از شیوع ویروس کرونا جلوگیری بعمل آمد .مشخصات:
نظرات: *