پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی

بخش دسترسی سریع
نشست بررسی مشکلات و مسائل رانندگان سواری کرایه پلاک عمومی و رانندگان فرودگاه امام خمینی (ره) برگزار شد

تاریخ انتشار: 1399/02/24

​به گزارش روابط عمومی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان تهران ، صبح امروز چهارشنبه مورخ بیست و چهارم اردیبهشت ماه جلسه ای مبنی بر بررسی مشکلات و درخواستهای رانندگان سواری کرایه مستقر در فرودگاه امام خمینی (ره) با حضور دکتر جمالی معاون حمل و نقل اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان تهران ،جناب مهندس کجوری ،رئیس حراست اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان تهران و  فلاح ،رئیس اداره مسافر اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان تهران و محمدی ، مسئول دفترنمایندگی اداره کل در پایانه بیهقی و انجمن صنفی رانندگان و شرکتها سواری کرایه ومدیران عامل شرکتهای سواری کرایه و نماینده رانندگان مستقر در فرودگاه امام خمینی (ره) برگزار گردید

دکترجمالی معاون حمل و نقل اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان تهران درابتدا گزارشی از بازدید های میدانی بعمل آمده از فرودگاه امام خمینی(ره) که توسط اداره حمل و نقل مسافر تهیه و احصاء شد بود ارائه دادند.

معاون حمل و نقل اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان تهران در این نشست که به منظور رفع مشکلات رانندگان برگزار شده بود از اعضاء حاضر در جلسه خواهان پیشنهادات و نظرات خود را مبنی بر مشکلات شد.
در پایان نسبت به تنظیم صورتجلسه ای با ذکر 13 بند شرح وظایف هر یک از اعضاء جهت پیگیری و حل مشکل رانندگان و شرکتها مشخص و مقررگردید اقدامات لازم مبنی بر حل مشکلات مربوطه طی گزارشی به این اداره کل اعلام گردد.​


مشخصات:
نظرات: *