پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی

بخش دسترسی سریع
جمع آوری و رفع اثر 3 مورد تجاوز به حریم راه توسط راهداری پاکدشت

تاریخ انتشار: 1397/08/14

​جمع آوری و رفع اثر 3 مورد تجاوز به حریم راه  توسط راهداری پاکدشت 

سعید ملکی رییس اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای شهرستان پاکدشت، از جمع آوری و برخورد با 3 مورد تجاوز به حریم راه های شهرستان پاکدشت خبر داد.

ملکی گفت: در پی لزوم کنترل و ایمن سازی حاشیه و حریم راه ها و با بررسی اکیپ ناظر با هرگونه تجاوز به حریم راه مطابق قانون برخورد و تمام مستحدثاتی که موجب خرابی و ایجاد ناامنی میشود قلع و قمع میگردد.

وی افزود: مطابق ماده 6 قانون ایمنی راه ها و تبصره یک آن، اقدام به هرگونه عملیاتی که موجب خرابی جاده می شود و همچنین هرگونه مستحدثات در حریم قانونی راه ها بدون اجازه وزارت راه و شهرسازی ممنوع و ادارت راهداری مکلفند با حضور نماینده قضایی این قبیل مستحدثات را ضمن تنظیم صورتجلسه راساً تخریب و آثار تجاوز را محو نماید.

رییس اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای شهرستان پاکدشت در خصوص برخورد با موارد اخیر گفت: تعداد 3 مورد برخورد و قلع و قمع در ماه گذشته صورت گرفته که یک مورد تخریب بنای 300 متری داخل حریم استحفاظی، و دو مورد دیوار کشی غیر مجاز بوده است.

 وی در ادامه افزود: در مسیر رفت محور شریف آباد به گرمسار ، دیوار کشی و ساخت و ساز غیرمجاز یک باب سوله 300 متری مشاهده و پس از طی مراحل معمول با متجاوزان  برخورد و آثار مربوطه تخریب گردید.

وی گفت: ابتدا یک مرحله اخطار که به موجب آن ساخت و ساز متوقف و سپس با حکم قضایی، عوامل راهداری بنای مذکور را تخریب و آثار تجاوز به حریم جمع آوری گردید.

ملکی در پایان افزود: در مسیر رفت تهران شریف آباد نیز یک باب مغازه و یک مورد دیوارکشی نیز توسط نیروهای همیشه در صحنه راهداری اداره پاکدشت تخریب و جمع آوری گردید.
مشخصات:
نظرات: *