پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی

بخش دسترسی سریع
مراسم تکریم و معارفه سرپرست روابط عمومی

تاریخ انتشار: 1398/03/07

​ مراسم تکریم و معارفه سرپرست روابط عمومی


به گزارش روابط عمومی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان تهران، جلسه تکریم و معارفه سرپرست روابط عمومی در دفتر معاون توسعه مدیریت و منابع  برگزار گردید.

براساس حکم صادره توسط مدیرکل استان و با حضور معاون توسعه مدیریت و منابع ، معاون حمل و نقل و رئیس حراست اداره کل؛ داود هزاری به سمت سرپرست روابط عمومی اداره کل منصوب گردید.
مشخصات:
نظرات: *